ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ''

                 Дирекция ''ОБРАЗОВАНИЕ''

Функции на дирекцията:

  • Осигурява и контролира задължителното училищно обучение на децата до 16-годишна възраст.

  • Подготвя предложения за осигуряване на средства за издръжка, изграждане, обзавеждане и аварийни ремонти на общинските училища /вкл. спортна база и общежития/, детските градини и обслужващите звена.

  • Осигурява стипендии и специални помощи за учениците на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

  • Анализира и разработва предложения свързани с управление на предучилищната подготовка и средното образование в общинските детски заведения и училища.

  • Осъществява методическо ръководство на експертите в районните администрации в областта на образованието.

  • Извършва проверки и осъществява контрол в учебните и детски заведения относно спазването на нормативните актове, управлението на предоставената материална база – общинска собственост и ученическо столово хранене.

 

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община