ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО''

                 Дирекция ''ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА''

Функции на дирекцията:

 • Организира и ръководи инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на Столичната община, включващ ново строителство, реконструкции и ремонти.

 • Участва при изготвянето на проекто - програмата за капитално строителство в бюджета на Столичната община.

 • Организира изпълнението на инвестиционната програма за обектите на инженерната инфраструктура на територията на Столичната община.

 • Изисква и проверява техническата документация, необходима за инвестиционните намерения в инфраструктурното строителство.

 • Организира и участва в ЕТИС за приемане на ППР, ИП и в технически съвети по време на строителството.

 • Участва в процедурите за избор на проектант, строител, строителен надзор, инвеститорски контрол на обектите, провеждани съгласно Закона за обществените поръчки.

 • Контролира основните ремонти на инженерните системи и новото им изграждане.

 • Участва в приемателни комисии за общинските обекти.

 • Контролира текущото усвояване на капиталовите разходи в съответствие със сключените договори, съгласно ЗОП и приетата от Столичния общински съвет бюджетна програма.

 • Контролира дейността на инвеститорския контрол и строителния надзор на обектите.

 • Участва в конкурсите за текущите ремонти, провеждани от районните администрации.

 • Изготвя становища и отговори на жалби от граждани и фирми, относно нуждите на инженерната инфраструктура на столицата.

 • Координира работата с външните инвестиционни фондове по Европейските структурни програми.

 

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община