ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Обща администрация

Направление ''ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ''

                 Дирекция ''УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СГРАДЕН ФОНД''

Функции на дирекцията:

 • Дава предложения за изготвяне на проекто-програмата за капитално строителство по бюджета на Столична община в частта за административния сграден фонд.

 • Участва в изпълнението на инвестиционната програма за административния сграден фонд на Столична община.

 • Изисква и проверява техническата документация, необходима за инвестиционните намерения в административния сграден фонд.

 • Участва в ЕТИС /Експертен технико-икономически съвет/ за приемане на ППР /Предпроектни работи/ и в технически съвети по време на строителството.

 • Съобразно функциите си възлага:

  • проектиране;

  • изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектите;

  • изпълнението на проектите;

  • инвеститорски контрол;

  • строителен надзор;

  • изготвяне на технически паспорти;

 • Участва в процедурите за избор на проектант, строител, инвеститорски контрол на обектите, провеждани съгласно ЗОП.

 • Участва в приемателни комисии.

 • Налага санкции на инвеститорския контрол при откриване на нарушения.

 • Участва в процедури за провеждане на обществени поръчки.

 • Координира осигуряването и организирането на хигиенизирането на административните сгради.

 • Координира организирането и контролирането на поддръжката на ОВ, ВиК, ел. инсталации, асансьори, платформи за инвалиди и климатици и климатични системи.

 • Координира провеждане на профилактични огледи, периодични ремонти и организиране на технологични експертизи.

 • Координира използването на общите пространства в СО.

 

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община