ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
.......
 

Специализирана администрация

Направление ''ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНИ КОМУНИКАЦИИ''

                 Дирекция ''УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ТРАФИКА''

Функции на дирекцията:

 • Разработване на проекти на наредби на Столичен общински съвет /СОС/, планове и програми, свързани с организацията и безопасността на движението.

 • Развитие и усъвършенстването на системите и средствата за организация и безопасност на движението.

 • Съгласуване на проекти за организация на движението и паркирането, изменения на планове за регулация и застрояване, предварителни генерални планове за издаване на виза за проучване и проектиране, преместваеми съоръжения и светофарни уредби.

 • Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите им сгради.

 • Изготвяне на схеми за сигнализирането на места за паркиране за служебни нужди „служебен абонамент", за паркиране на инвалиди и дипломатически представителства.

 • Изготвяне на схеми за организация на движението.

 • Изготвяне на заповеди за временна забрана за влизане или паркиране на отделни улици или участъци от тях при извършване на строителство, ремонт и други работи по пътните платна, за снимане на филми, клипове, реклами и други.

 • Подаване на информация за организацията и безопасността на движение, отговаряне на предложения, молби и жалби.

 • Реализиране на приходи, съгласно Наредбата на СОС за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Столична община.

 • Възлагане посредством писмени заявки и схеми, изработката и поддръжката на системите и средствата за организация и безопасност на движение.

 • Приемане и контролиране изработката и поддръжката на системите и средствата за организация на движение.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община