ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
   
.......
 

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщения за връчване

***

Решение № 80 по протокол № 29 от 23.02.2017 г. на СОС за приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 година.

***

Решение № 120 по протокол № 29 от 23.02.2017 г. на СОС за именуване на десет улици в квартал „Требич”, район „Надежда”, Столична община.

***

Решение № 122 по протокол №29 от 23.02.2017 г. на СОС за именуване на безименна улица, находяща се в с.Доброславци, СО-Район „Нови Искър” с името „Лука Гълъбов”.

***

Решение No 87 по протокол No 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за дейности по управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горските територии, общинска собственост през 2018 г.

***

Заповед No СОА17-РД09-61/10.01.2017 г. на Кмета на Столична община относно обявяване на неучебен ден на 11.01.2017 г. за училищата на територията на Столична община.

***

Заповед No СОА17-РД09-49/09.01.2017 г. на Кмета на Столична община относно обявяване на неучебни дни на 09.01.2017 г. и 10.01.2017 г. за училищата на територията на Столична община.

***

Решение No 44 по протокол No 27 от 26.01.2017 г. на Столичен общински съвет за наименуване на безименна улица на територията на Район "Банкя".

***

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община през 2016 г.

***

Съобщение за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) "Екоравновесие", приет с Решение No 352/12.07.2012 г. на Столичен общински съвет (СОС), изменен с Решение No 478/24.07.2014 г. и Решение No 507/23.07.2015 г. на СОС.

***

Решение No 793 по протокол No 25 от 08.12.2016 г. на Столичен общински съвет за отмяна на Решение No 566 по Протокол No 86 от 23.07.2015 година на Столичен общински съвет, влязло в сила от 01.01.2016 г. за именуване на безименна улица в район "Оборище" с името "Конрад Аденауер".

***

Решение No 802 по протокол No 25 от 08.12.2016 г. на Столичен общински съвет за наименуване на безименна улица на територията на район "Слатина".

***

Решение No 804 по протокол No 25 от 08.12.2016 г. на Столичен общински съвет за именуване на безименни улици на територията на район "Банкя".

***

Решение No 805 по протокол No 25 от 08.12.2016 г. на Столичен общински съвет за наименуване на безименна улица - тупик на територията на район "Банкя".

***

Решение No 806 по протокол No 25 от 08.12.2016 г. на Столичен общински съвет за наименуване на безименна улица на територията на район "Банкя".

***

Обява за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 г.

***

Съобщение - покана за представяне на оферти за: „Съставяне на технически паспорт, изготвяне и актуализация на обследвания за енергийна ефективност и проверка на енергийна ефективност на отоплителна инсталация с водогреен котел на обекти на територията на район „Панчарево”.

***

Столична програма „Култура” за 2017 г.

***

Съобщение за въведено задължение за търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие

***

Столична община - район „Възраждане”

С решения №№ 351 и 352 от 19.05.2016г.по протокол №15,


Столичен общински съвет именува на територията на СО - район „Възраждане” :ДГ № 119, с административен адрес: ул. „Брегалница” № 26, Район „Възраждане” с името „Детска планета” и ДГ № 120, с административен адрес: ул. „Позитано” № 125, Район „Възраждане” с името „Детство под липите”.

***

Oбщинска програма ИН ВИТРО

***

"ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ" на Анас Бадлалдин

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община