ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Банкя''

гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1, п.к. 1320,
номератор: 029977107, 029977212, 029977305, 029977029,
факс: 029977163, email: bankya@bankya.bg,
web адрес: http://www.bankya.bg 

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Рангел Вълев Марков  029977106  029977163  029977029-  201  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1   bankya@bankya.bg 
понеделник 09.00 - 12.00 ч. с предварително записване 
заместник-кмет  Пламен Василев Симеонов  029977242  029977163  029977029-  204  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1    
понеделник и сряда 14.00 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  Николай Методиев Димитров  029977214  029977163  029977029-  203  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1    
понеделник и сряда 14.00 - 16.00 ч.  
секретар  Силвия Милчева Бонева-Сергиева  029977110  029977163  029977029-  202  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1   silviqboneva1979@abv.bg 
понеделник и сряда 14.00 - 16.00 ч. 
главен архитект  арх. Милена Будинова  029977055  029977163  029977029-  208  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1    
понеделник и сряда 14.00 - 16.00 ч. с предварително записване 
началник отдел - Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност  Таня Георгиева Иванова  029977212  029977163  029977029-  307  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1   uosif@mail.bg 
понеделник и сряда 14.00 - 16.00 ч. 
отдел Правен  Илияна Кюрпанова-Желязкова  029977305  029977163  029977029-  309  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1    
понеделник и сряда 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Финансово-счетоводна дейност  Стоян Георгиев Митов  029977364  029977163  029977029-  301  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1    
понеделник и сряда 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Образование, социални дейности, култура, спорт, връзки с обществеността  Виолета Кирилова   029977358  029977163  029977029-  206  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1   pkmds@abv.bg 
началник отдел - Административно, информационно и правно нормативно обслужване. Човешки ресурси    029977356  029977163  029977029-  205  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1    
началник отдел - Инженерна инфрастуктура. Благоустройство и екология  Емил Тодоров Ивков  029977236  029977163  029977029-  306  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1   SO_bankya_bii@abv.bg 
понеделник и сряда 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството  отдел ''Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството''  029977262  029977163  029977029-  207  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1    
понеделник и сряда 14.00 - 16.00 ч. 
с-р РСС и УК  Цветан Симеонов Точев  029977260  029977163  029977029-  303  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1    
финасов контрольор  Любомир Янакиев  029977305  029977163  029977029-  309  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1    
Деловодство  Галя Асенова; Боряна Рангелова; Катя Петрова  029977029    029977029-  100  гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1    
ОД - РСС и УК    029977028  029977028  029977029-    гр. Банкя, ул. ''Цар Симеон'' № 1    
Кметство с. Иваняне

с. Иваняне, п.к. 1393
web адрес: http://ivanyane.com

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Мария Дечева Павлова  029977373  029977163     с. Иваняне, п.к 1393   km_ivaniane@abv.bg 
Кметско наместничество с. Клисура

с. Клисура, п.к. 1320

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кметски наместник   Евтим Митев  029977164  029977163     с. Клисура, п.к 1320    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община