ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Панчарево''

с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, п.к. 1137, номератор: 029760-ХХХ,
факс: 029921506, email: so_pancharevo@abv.bg,
web адрес: http://www.pancharevo.org
График за прием на граждани от главните специалисти в отдел „Устройство на територията”, в кметствата на територията на СО-район Панчарево

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Димитър Емилов Сичанов  029923120  029921506  029760-  506  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230   so_pancharevo@abv.bg 
понеделник от 15.00 до 17.00 часа след предварително записване 
заместник-кмет  Стефка Христова Ризова    029921506  029760-  529  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230   st.rizova@abv.bg 
сряда 08.30 - 12.00 ч. 
секретар  Кирил Москов    029921506  029760-  534  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230   kiril_moskov@abv.bg  
сряда 08.30 - 12.00 ч. 
главен архитект  арх. Боян Веселинов Недев      029760-  525  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230    
сряда 08.30 - 12.00 ч. след предварително записване 
началник отдел - Устройство на територията  арх. Надежда Велкова Игнатова      029760-  518  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230    
сряда 08.30 - 12.00 ч. 
началник отдел Административно и информационно обслужване  Росица Вълчанова      029760-  532  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230    
сряда 08.30 - 12.00 ч. 
началник отдел - Кадастър, регулация и контрол по строителството  Росица Чурешка      029760-  514  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230    
сряда 08.30 - 12.00 ч. 
началник сектор - Управление на общинската собственост и жилищния фонд  инж. Виолета Стоянова Шопова      029760-  530  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230   uosjf2@abv.bg 
сряда 08.30 - 12.00 ч.  
главен счетоводител   Александра Симеонова    029923285  029760-  537  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230    
ОМП и УК  Валентин Върбанов       029760-  545  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230    
главен инженер  инж. Николай Деянов Цеков      029760-  524  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230   n.d.tsekov@mail.bg 
сряда 08.30 - 12.00 ч. 
финасов контрольор  Христо Николов Николов      029760-  528  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230   nikolov206@abv.bg 
юрисконсулт - отдел Правно-нормативно обслужване  Кирил Москов      029760-  531  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230    
сряда 08.30 - 12.00 ч. 
Деловодство  Радка Любенова Лалова      029760-  500, 501  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230    
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029923273  029923273  029760-  520  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 230    
Кметство с. Бистрица

с. Бистрица, ул. "Никола Крушкин-Чолака" № 34, п.к. 1444

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Николай Петров Гюров  029922021  029922021     с. Бистрица, ул. ''Никола Крушкин - Чолака'' № 34   kmetstvobistrica@abv.bg 
четвъртък 8.30 - 12.00 ч. 
Кметство с. Герман

ул. "Патриарх Герман" № 317, п.к. 1186

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Маргаритка Иванова Станкова  029928154  029928154     с. Герман, ул. ''Патриарх Герман'' № 317   kmet_german@abv.bg 
сряда от 8.30 - 12.00 ч. 
Кметство с. Железница

с. Железница, ул. "Плана планина" № 1, п. к. 1475

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Дойчин Стоянов Сремкин  029927714  029927714     с. Железница, ул. ''Плана планина'' № 1   jeleznitsa@abv.bg 
вторник и четвъртък 8.30 - 12.00 ч. 
Кметство с. Казичене

с. Казичене, ул. "Цар Борис ІІІ" № 5, п.к. 1532

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Антон Владимиров Владимиров  029995125  029995125     с. Казичане, ул. ''Цар Борис ІІІ'' № 5   avladimirov2003@yahoo.com 
четвъртък 8.30 - 12.00 ч. 
Кметство с. Кокаляне

с. Кокаляне, ул. "Кръстан Младенов" № 1, п.к. 1191

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Александър Йорданов Борисов  029923534  029923534     с. Кокаляне, ул. ''Кръстан Младенов'' № 1   kmetstvokokaliane@abv.bg 
сряда от 8.30 - 12.00 ч. 
Кметство с. Кривина

с. Кривина, ул. "Старата река" № 16, п.к. 1588

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Венцислав Димитров Игнатов  029997467  029997569     с. Кривина, ул. ''Старата река'' 16   km_krivina@abv.bg 
понеделник 8.30 - 12.00 ч. 
Кметство с. Лозен

с. Лозен, ул. "Съединение" № 20, п.к. 1151

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Васил Любомиров Станчев  029926464  029926364     с. Лозен, ул. ''Съединение'' № 20   v.stanchev@lozen.abv.bg 
четвъртък от 8.30 - 12.00 ч. 
Кметство с. Долни Пасарел

с. Долни Пасарел, ул. "Ракита" № 2, п.к. 1165

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Наталия Велинова Александрова  029924225       с. Долни Пасарел, ул. ''Ракита'' № 2   kmetstvo_pasarel@abv.bg 
петък 8.30 - 12.00 ч. 
Кметско наместничество с. Плана

с. Плана, махала "Чаршийска", п.к. 1475

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кметски наместник   Валери Стоянов   029927664  029927664     с. Плана, махала ''Чаршийска''   kmetstvo_plana@abv.bg 
понеделник и четвъртък от 8.30 - 12.00 ч. 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община