ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Кремиковци''

гр. София 1870, кв. Ботунец, ул. "Челопешко шосе" № 267, вх. Б, номератор: 02 994 54 91,
факс: 02 994 52 57, 02 994 54 91, email: sokre@abv.bg,
web адрес: http://kremikovci.org/

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Ивайло Ангелов Панев  029945282, 029041040, 029041041  029945257  029945491-  287  кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б   sokre@abv.bg 
четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  Антония Стефанова  029945289    029945491-    кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б   stefanova_kre@abv.bg 
заместник-кмет  Лилия Петрова Донкова  029041042    029945491-  254  кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б   donkova_kre@abv.bg 
четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
секретар  Илиана Илиева Павлова  029945256, 029041043    029945491-  285  кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б   pavlova_kre@abv.bg 
всеки ден  
главен архитект  Мартин Ованес Кафеджиян  029945280    029945491-  217  кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б   mkafedjian@yahoo.com 
четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър и регулация  арх. Кирилка Димовска  029945529    029945491-  278  кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б   dimovska_kre@abv.bg 
понеделник 09.00 - 12.00 ч. четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Инженерна инфраструктура,екология и благоустройство   инж. Вероника Шопова  029945286    029945491-  288  кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б   veronika_kre@abv.bg 
всеки ден  
началник отдел - Административно обслужване  Станка Владимирова Виткова-Мишалова  029945258  029945258  029945491-  227  кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б   vitkova_@abv.bg 
всеки ден  
главен юрисконсулт  Георги Димитров Райчев      029945491-  226  кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б    
ОМП  Георги Георгиев  029945279    029945491-  237  кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б    
Деловодство  Деловодство      029945491-  207  кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б    
ОД - РСС и УК    029945253    029945491-  284  кв. Ботунец, ул. ''Челопешко шосе'' № 267, вх. Б    
Кметство с. Желява

с. Желява, ул. "Стоян Мечката" № 2, п.к. 1807

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Йордан Иванов Шехтански  029942318       с. Желява, ул. ''Стоян Мечката'' № 2   kmetstvo_geliava@abv.bg 
всеки ден 
секретар на кметство  Христина Младенова Харалампиева  029942318       с. Желява, ул. ''Стоян Мечката'' № 2    
всеки ден 
Кметство гр. Бухово

гр. Бухово, ул. "Никола Бонев" № 4, п.к. 1830

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Тодор Теофилов Димитров  029942134       гр. Бухово, ул. ''Никола Бонев'' № 4   kmet_buhovo@abv.bg 
всеки ден 
секретар на кметство  Донка Георгиева Шиякова  029942134       гр. Бухово, ул. ''Никола Бонев'' № 4    
всеки ден 
Кметство с. Горни Богров

с. Горни Богров, ул. "3-ти март" № 11, п.к. 1806

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Росица Стоянчова Стоянчова  029943035       с. Горни Богров, ул. ''3-ти март'' № 11   km_1806_gb@mail.bg 
всеки ден 
секретар на кметство  Емилия Денчева Иванова  029943035       с. Горни Богров, ул. ''3-ти март'' № 11    
всеки ден 
Кметство с. Долни Богров

с. Долни Богров, ул.1 № 31, п.к. 1855

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Пламен Иванов Колев  029946288       с. Долни Богров, ул. ''1'' № 31   dolnibogrov@abv.bg 
всеки ден 
старши специалист "АОН"  Румяна Радева   029946288       с. Долни Богров, ул. ''1'' № 31    
всеки ден 
Кметство с. Яна

с. Яна, ул. "Левски" № 30, п.к. 1805

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Георги Добрев Тасков  029942334       с. Яна, ул. ''Левски'' № 24   kmetstvoiana@abv.bg 
всеки ден 
старши специалист  Елеонора Миткова Ангелова  029942334       с. Яна, ул. ''Левски'' № 24    
всеки ден 
Квартал Ботунец

кв. Ботунец, ул. "Зорница" № 2, п.к. 1870

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
главен специалист   Маринела Господинова  029943625       кв. Ботунец, ул. ''Зорница'' № 2    
всеки ден 
старши специалист АОН  Йоанна Тончева          кв. Ботунец, ул. ''Зорница'' № 2    
Квартал Враждебна

кв. Враждебна, ул. "8" № 42, п.к. 1839

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
главен специалист   Златка Бързева  028406236       кв. Враждебна, ул. ''8'' № 42   kmetstvo_vr1@abv.bg 
всеки ден 
старши специалист АОН  Пенка Карабельова         кв. Ботунец, ул. ''Зорница'' № 2    
Квартал Кремиковци

кв. Кремиковци, ул. "Радивоя" № 6, п.к. 1849

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
главен специалист  Даниела Йорданова  029947034       кв. Кремиковци, ул. ''Радивоя'' № 6   kmetsvo_kremikovtsi@abv.bg   
всеки ден 
старши специалист   Божанка Георгиева Стоянова  029947034       кв. Кремиковци, ул. ''Радивоя'' № 6    
всеки ден 
Квартал Сеславци

кв. Сеславци, ул. "Стара планина" № 47, п.к. 1808

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
главен специалист  Янка Станкова  029942188       кв. Сеславци, ул. ''Стара планина'' № 47   kmetstvo_seslavtsi@abv.bg 
всеки ден 
старши специалист АОН  Десислава Костадинова  029942188       кв. Сеславци, ул. ''Стара планина'' № 47    
всеки ден 
Квартал Челопечене

кв. Челопечене, ул. "Ангел Маджаров" № 70, п.к. 1853

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
главен специалист  Марияна Цветкова  029945293       кв. Челопечене, ул. ''Ангел Маджаров'' № 70   km_chelopechene@abv.bg 
всеки ден 
старши специалист   Надя Борисова  029945293       кв. Челопечене, ул. ''Ангел Маджаров'' № 70    
всеки ден 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община