ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Нови Искър''

гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 123, п.к. 1280, номератор: 029917230,029917278
факс: 029917623, email: info@novi-iskar.bg,
web адрес: http://www.novi-iskar.bg

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Даниела Руменова Райчева  029361114, 029041060, 029041085  029917623  029917230-  201  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   d.raycheva@novi-iskar.bg 
сряда 09.00 - 12.00 ч. 
заместник-кмет  Веселка Венелинова Петкова  029917416    029917230-  205  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
сряда 09.00 - 12.00 ч.  
заместник-кмет  Людмил Николаев Игнатов  029917254, 029041087    029917230-  203  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
сряда 09.00 - 12.00 ч. 
секретар  Емануела Валериева Кръстева  029917635  029916436  029917230-  210  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
главен архитект  Станислав Михайлов Михайлов  029917648    029917230-  121  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
понеделник 14.00 - 16.30 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел Финасово-счетоводна дейност и човешки ресурси  Зоя Петрова Манолова  029917336    029917230-  208  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   z.manolova@novi-iskar.bg 
началник отдел- Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  инж. Милена Георгиева Банкова  029917416    029917230-  207  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
понеделник 14.00 - 16.30 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството  арх. Асен Банков      029917230-  115  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123    
началник отдел - УОСЖФРКТД  Мария Йорданова Глушкова-Златарева  029917333    029917230-  209  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
понеделник 14.00 - 16.30 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - ПНАО и ГРАО  Толя Димитрова Евлогиева  029917635    029917230-  210  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
началник сектор ОСДКСПП    029917245    029917230-  110  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
главен счетоводител  Румяна Миланова Петрова      029917230-  105  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
мл.експерт ОМП, УК и ЗР  Даниел Красимиров Тодоринов  029917353    029917230-  125  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
Деловодство  Деловодство  029916246    029917230-  100  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029917410    029917230-  101  гр. Нови Искър, ул. ''Искърско дефиле'' № 123   info@novi-iskar.bg 
Кметство с. Балша

с. Балша, ул. "Васил Левски" № 1, п.к. 1217

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Емил Велинов Янакиев  029988002       с. Балша, ул. ''Васил Левски'' № 1   ani.hranova@abv.bg 
вторник и четвъртък от 9.00 - 12.00 ч. 
главен специалист  Антоанина Величкова Венкова  029988002       с. Балша, ул. ''Васил Левски'' № 1   ani.hranova@abv.bg 
Кметство с. Войнеговци

с. Войнеговци, ул. "Спортист" № 14, п.к. 1223

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Емил Иванов Алексиев  029963017       с. Войняговци, ул. ''Спортист'' № 14   voinegovci_sekretar@abv.bg 
вторник и четвъртък от 9.00 - 12.00 ч. 
главен специалист в кметство  Марияна Атанасова Стойчева  029963017       с. Войняговци, ул. ''Спортист'' № 14   voinegovci_sekretar@abv.bg 
Кметство с. Доброславци

с. Доброславци, пл. "Мегдана" № 2А, п.к. 1247

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Светла Георгиева Крумова  029988213       с. Доброславци, пл. ''Мегдана'' № 2А   eli_66_@abv.bg 
вторник и четвъртък от 9.00 - 12.00 ч. 
главен специалист в кметство  Елена Стойчкова Николова  029988215       с. Доброславци, пл. ''Мегдана'' № 2А   eli_66_@abv.bg 
Кметство с. Житен

с. Житен, ул. "Житница" № 24, пк 1211

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Евгени Йорданов Игнатов  029982369       с. Житен, ул. ''Житница'' № 24   evgeni_ignatov59@abv.bg 
вторник и четвъртък от 9.00 - 12.00 ч. 
главен специалист в кметство  Диляна Костова Григорова  029982066       с. Житен, ул. ''Житница'' № 24   didi6291@abv.bg 
Кметство с. Кубратово

с. Кубратово, пл. "Куманица", п.к. 1257

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Петър Борисов Велчев  029366850       с. Кубратово, пл. ''Куманица''   kmetstvokubratovo@abv.bg 
вторник и четвъртък от 9.00 - 12.00 ч. 
главен специалист в кметство  Венелина Любенова Петкова  029366850       с. Кубратово, пл. ''Куманица''   kmetstvokubratovo@abv.bg 
Кметство с. Кътина

с. Кътина, Площада № 1, п.к. 1276

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Крум Милушев Крумов  029916172       с. Кътина, Площада № 1   km_gita@abv.bg 
вторник и четвъртък от 9.00 - 12.00 ч. 
главен специалист в кметство  Маргарита Николова Величкова  029916174       с. Кътина, Площада № 1   km_gita@abv.bg 
Кметство с. Локорско

с. Локорско, ул. "Евлоги Тодоров" № 19, пк 1513

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Цветелина Петкова Гаврилова  029962091       с. Локорско, бул. ''Димитър Тошков'' №23   kmetstvolokorsko@abv.bg 
вторник и четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
главен специалист в кметство  Василина Милчева Викторова  029962091       с. Локорско, бул. ''Димитър Тошков'' №23   kmetstvolokorsko@abv.bg 
Кметство с. Мировяне

с. Мировяне, ул. "Любимец" № 1, пк 1289

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Йорданка Стоичкова Пенкова  029987010       с. Мировяне, ул. ''Любимец'' № 1   mirovyane@novi-iskar.bg 
вторник и четвъртък от 9.00 - 12.00 ч. 
главен специалист в кметство  Даниела Стефанова Стоянова-Исаева  029987011       с. Мировяне, ул. ''Любимец'' № 1   mirovyane@novi-iskar.bg 
Кметство с. Негован

с. Негован, ул. "Васил Левски" № 35, пк 1222

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Валентин Борисов Павлов  029963118       с. Негован, ул. ''Васил Левски'' № 35   kmnegovan@abv.bg 
вторник и четвъртък от 9.00 - 12.00 ч. 
главен специалист в кметство  Анета Георгиева Александрова  029963118       с. Негован, ул. ''Васил Левски'' № 35   kmnegovan@abv.bg 
Кметство с. Подгумер

с. Подгумер, ул. "Стара планина" № 32 А, пк 1221

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Валери Георгиев Динчев  029963459       с. Подгумер, ул. ''Стара планина'' № 32 А   kistefanova@abv.bg 
вторник и четвъртък от 9.00 - 12.00 ч. 
главен специалист в кметство  Камелия Иванова Стефанова  029963459       с. Подгумер, ул. ''Стара планина'' № 32 А   kistefanova@abv.bg 
Кметство с. Световрачене

с. Световрачене, ул. "Софийска" № 36, пк 1252

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Светла Георгиева Николова  029963010       с. Световрачене, ул. ''Софийска'' № 36   kmetstvo_sv@abv.bg 
вторник и четвъртък от 9.00 - 12.00 ч. 
главен специалист в кметство  Младенка Латинова Рангелова  029963010       с. Световрачене, ул. ''Софийска'' № 36   kmetstvo_sv@abv.bg 
Кметство с. Чепинци

с. Чепинци, пл. "С. Овчаров", п.к. 1554

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Сашо Димитров Йорданов  029962124       с. Чепинци, пл. ''С. Овчаров''    
вторник и четвъртък от 9.00 - 12.00 ч. 
главен специалист в кметство  Катя Траянова Костадинова  029962167       с. Чепинци, пл. ''С. Овчаров''   katq.tk@abv.bg 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община