ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Връбница''

бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, п.к. 1229, номератор: 024957-ХХХ,
факс: 029346661, email: info@vrabnitsa.bg,
web адрес: http://www.vrabnitsa.bg

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Младен Василев Младенов  029041083  029346661  024957-  710  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   ml.mladenov@vrabnitsa.bg 
сряда 10.30 - 12.30 ч. 
заместник-кмет  Стефания Асенова Матарова-Динова   029041081  029346661  024957-  712  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   stefania.matarova@vrabnitsa.bg 
вторник 09.00 - 11.30 ч. 
заместник-кмет  Димитър Георгиев Димитров  029041082  029346661  024957-  713  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   dimitar.dimitrov@vrabnitsa.bg 
вторник 09.00 - 11.30 ч. 
секретар  Десислава Николова Иванова  029041084  029346661  024957-  714  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   desislava.ivanova@vrabnitsa.bg 
вторник 09.00 - 11.30 ч. 
главен архитект  Симеон Борисов Симеонов  024957720  029346654  024957-  720  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   simeon.simeonov@vrabnitsa.bg 
четвъртък 09.00 - 12.30 ч. 
началник отдел Финансови, материални и човешки ресурси  Даниела Костадинова Николова-Тодорова    029346654  024957-  743  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   daniela.nikolova@vrabnitsa.bg 
началник отдел - Административно и информационно обслужване  Десислава Мирчева Илиева    029346654  024957-  724  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   desislava.ilieva@vrabnitsa.bg 
началник отдел - Устройство на територията и контрол по строителството  Антоанела Николаева Банкова    029346654  024957-  749  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   neli.abankova@vrabnitsa.bg 
началник отдел Сигурност  Петко Вълчев Петков    029346654  024957-  760  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   petko.petkov@vrabnitsa.bg 
началник отдел Общинска собственост и контрол по търговията  Анета Иванова Йорданова    029346654  024957-  762  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   аneta.jordanova@vrabnitsa.bg  
вторник 09.00 - 12.00 ч. четвъртък 13.30 - 16.30 ч. 
началник сектор - Образование, социални дейности, култура и спорт  Иванка Христева Чолакова    029346654  024957-  755  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   ivanka.cholakova@vrabnitsa.bg 
началник отдел - Инфраструктура, благоустройство и екология  Николина Герасимова Апостолова    029346654  024957-  721  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   nikolina.apostolova@vrabnitsa.bg 
главен счетоводител  Мариана Крумова Стоименова    029346654  024957-  730  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   mariana.stoimenova@vrabnitsa.bg 
главен инженер  Красимир Петров Карагутев    029346654  024957-  722  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   krasimir.karagutev@vrabnitsa.bg 
главен юрисконсулт  Павлина Атанасова Георгиева    029346654  024957-  715  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   pavlina.georgieva@vrabnitsa.bg 
технически секретар  Милена Илиева Чавдарова    029346661  024957-  710, 709  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   m.chavdarova@vrabnitsa.bg 
финансов контрольор  Виктор Николов Велев    029346654  024957-  725  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б   viktor.velev@vrabnitsa.bg 
ОД - РСС и ЗБ  оперативен дежурен  029381119    024957-  729  ж.к. ''Надежда'' 3, бул. ''Хан Кубрат'', бл. 328, вх. Б    
Кметство с. Волуяк

с. Волуяк, ул. "Зорница" № 43, п.к. 1346

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Йордан Ивов Йорданов  029989035       с. Волуяк, ул. ''Зорница'' № 43   voluyak@vrabnitsa.bg 
всеки ден 08.30 - 17.00 ч. 
Кметство с. Мрамор

с. Мрамор, пл. "Св. Ив. Рилски" № 1, п.к. 1261

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Ивайло Любенов Иванов  029982001       с. Мрамор, пл. ''Св. Иван Рилски'' № 1   mramor@vrabnitsa.bg 
всеки ден 8.30 - 17.00 ч. 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община