ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Овча купел''

бул. "Цар Борис III" № 136 В, п.к. 1618, номератор: 029554462-XXX,
call center: 029554462, факс: 029559568, email: sook@mail.bg
web адрес: http://www.ovchakupel.bg/

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Христина Милчова Семерджиева  028556161, 029041063  029559568  029554462-  128  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   sook@mail.bg 
всяка сряда от 10.00 до 12.30 часа 
заместник-кмет  Димитър Иванов Узунов  029555340, 029041062  029555340  029554462-  135  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   d_uzunov@ovchakupel.bg 
четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  инж. Петър Димитров Ташев  028556182, 029041061    029554462-  232  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   pepo.tashev@abv.bg 
четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
секретар  инж. Любомир Атанасов Донев  029555339, 029041068  029555339  029554462-  254  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   l_donev@ovchakupel.bg 
четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
главен архитект   арх. Емилия Веселинова Андреева      029554462-  173  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   e_andreeva@ovchakupel.bg 
понеделник и четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Правен  Диана Илиянова Димитрова      029554462-  144  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   dianna_dimitrova@abv.bg 
понеделник и четвъртък от 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  инж. Искра Любомирова Панчева      029554462-  248  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   ispan@abv.bg 
понеделник и четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Контрол по строителството   отдел Контрол по строителството      029554462-  164  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В    
понеделник и четвъртък 14.00 - 16.00 ч 
началник отдел - Общинска собственост  инж. Марийка Василева Ботева      029554462-  182  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   boteva.m@abv.bg 
понеделник и четвъртък 14.00 - 16.00 ч 
главен счетоводител филиал „Образование“  Диана Стефанова      029554462-  202  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   d_stefanova@ovchakupel.bg 
главен експерт ОМП  Тачо Иванов Бончев  028558828  029555341  029554462-  162  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   tach02@abv.bg  
началник отдел Финансово-счетоводна дейност  Савелина Тодорова Гекова  028558780  028558780  029554462-  157  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   s_gekova@ovchakupel.bg  
понеделник и четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
офис за военен отчет  Таня Кралева  028558566    029554462-  168  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   ov.kupel@abv.bg 
Деловодство  Донка Цветанова      029554462-  237  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   d_tsvetanova@ovchakupel.bg 
ЕСГРАОН  Ели Гьорева  029555505  029555505  029554462-  174  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В   ovchakupel_grao@abv.bg 
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029555341    029554462-  112  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136 В    
Кметство с. Мало Бучино

с. Мало Бучино, ул. "Никола Петков" № 7, п.к. 1362

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Ивета Борисова Николова  029977369       с. Мало Бучино, ул. ''Никола Петков'' № 7   iveta_nikolova_@abv.bg 
Квартал Горна баня

кв. Горна баня, ул. "Урал" № 4, п.к. 1614

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
админ. специалист с контролни функции   Диана Васкова Стефанова - Шишкова   029576199, 029576189       кв. Горна баня, ул. ''Урал'' № 4   diana_6i6kova@abv.bg  
Квартал Суходол

кв. Суходол, ул. "Овчо поле" № 28, п.к. 1362

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
админ. специалист с контролни функции   Румянка Лазарова  028231269       кв. Суходол, ул. ''Овчо поле'' № 28   rumi_1957@abv.bg 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община