ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Витоша''

кв. Павлово, ул. "Слънце" № 2, п.к. 1618, факс: 028562960,
email: vitosha@sofia.bg,
web адрес: http://www.raionvitosha.eu

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  инж. Теодор Богомилов Петков  0285521440, 029041056  028562960  0281879-  14  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
всеки четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. - след предварително записване по телефона 
заместник-кмет  Борислав Томирков  028555073    0281879-  48  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. и петък - 09.00 - 12.00 ч.  
заместник-кмет  инж. Виктория Тодорова  028569154  028569154  0281879-  22  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. и петък - 09.00 - 12.00 ч. 
секретар на район  Росица Ташева-Пенева  029041053    0281879-  21  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 до 16.30 ч. и петък - 10.00 до 12.00 ч.  
главен архитект  арх. Мирослав Русев  0285558278    0281879-    ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 до 16.30 ч. и петък - 10.00 до 12.00 ч. 
началник отдел ''Устройство на територията, кадастър и регулация''  арх. Рангел Томов      0281879-  49  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 до 16.30 ч. и петък - 10.00 до 12.00 ч.  
началник отдел ''Финансово-стопанска дейност''  Николина Николова  028558056    0281879-  19  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. и петък - 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел ''Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология''   инж. Марин Карлов Проданов       0281879-  55  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. и петък - 09.00 - 12.00 ч.  
началник отдел ''Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика''   Милена Маджирска      0281879-  15  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. петък - 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел ''Контрол по строителството''  инж. Невена Захариева       0281879-  55  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg  
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. и петък - 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел ''Гражданска регистрация, административно обслужване на населението и деловодство''  Ваня Бързакова      0281879-  18  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. петък - 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел ''Правно нормативно обслужване, управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси''  Диана Тонова  029041054    0281879-  25  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. и петък - 09.00 - 12.00 ч. 
отдел ОМП и УК  Валентин Тарльовски      0281879-  20  ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. петък - 09.00 - 12.00 ч.  
финансов контрольор  Цветанка Иванова Владимирова      0281879-    ул. ''Слънце'' № 2   vitosha@sofia.bg 
четвъртък - 14.00 - 16.30 ч. и петък - 09.00 - 12.00 ч.  
ЕСГРАОН    028562903  028562903  0281879-  41  ул. ''Слънце'' № 2   esgraon_vitosha@abv.bg 
8.30 - 12.30ч. и 13.00 - 17.00ч. 
Деловодство        0281879-  43  ул. ''Слънце'' № 2    
8.30 - 12.30ч. и 13.00 - 17.00ч. 
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029556018    0281879-  28  ул. ''Слънце'' № 2    
Кметство с. Владая

с. Владая, ул. "Войнишко въстание" № 61, п.к. 1641

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Таня Александрова Иванова  029992508       с. Владая, ул. ''Войнишко въстание'' № 61    
Кметство с. Мърчаево

с. Мърчаево, ул. "Черешова градина" № 1, п.к. 1696

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Гергин Радев Георгиев  029994291       с. Мърчаево, ул. ''Черешова градина'' № 1    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община