ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Студентски''

ж.к. "Студентски град", бл. 5, п.к. 1700, номератор: 028683124,
факс: 028686116, email: rajon@studentski-so.org,
web адрес: http://www.studentski.bg

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Димитър Константинов Дилчев  029622944  028686116  028683124-  401  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   dilchev@yahoo.com 
сряда 14.00 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  Велина Стоянова Белева-Влахова  028685117  028686116  028683124-  422  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   vbeleva@studentski.bg 
четвъртък 13:00 - 16:00 часа 
заместник-кмет  Светослав Йорданов  028681168  028681168  028683124-  405  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   syordanov@studentski.bg  
четвъртък 13.00 - 16.00 ч.  
секретар  Ирина Костова Кривошиева-Петрова  028681169  028681168  028683124-  407  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   krivoshieva@studentski.bg 
четвъртък 13.00 - 16.00 ч.  
главен архитект  Йордан Свиленов Василев  028686115  028686116  028683124-  403  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   yvasilev@studentski.bg 
четвъртък 09.00 12.00 ч. 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър, регулация, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  инж. Валентина Велинова Стоева  028688145    028683124-  420  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   vstoeva@studentski.bg 
четвъртък 13.00 - 16.00 ч. петък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Образование, социални дейности, култура и спорт  Ани Симеонова Тодорова  028688144    028683124-  315  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   atodorova@studentski.bg  
четвъртък 13.00 - 16.00 ч. петък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Правно-нормативно обслужване   Елизабета Николова Ковачева-Младенова  028687584    028683124-  410  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   emladenova@studentski.bg 
четвъртък 13.00 - 16.00 ч. петък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Управление на общинската собственост и жилищния фонд  инж. Теменужка Петрова Тодорова  028689286    028683124-  415  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   ttodorova@studentski.bg  
четвъртък 13.00 - 16.00 ч. петък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Регистрация и контрол на търговската дейност  Галина Върбанова Кирилова  028681057    028683124-  408  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   gkirilova@studentski.bg 
четвъртък 13.00 - 16.00 ч. петък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Административно и информационно обслужване  Екатерина Ангелова Стефанова  028687583  028687014  028683124-    ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   ek_stefanova@studentski.bg 
четвъртък 13.00 - 16.00 ч. петък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел Контрол по строителството  инж. Ваня Максимова  028689094    028683124-  417  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   vmaksimova@studentski.bg 
началник отдел - Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси  Елена Найденова Миленкова  028686109  028686109  028683124-  411  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   emilenkova@studentski.bg  
четвъртък 13.00 - 16.00 ч. петък 09.00 - 12.00 ч. 
с-р РСС и УК  Любчо Димитров Банов  028683297    028683124-  320  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   lbanov@studentski.bg 
Деловодство  Румянка Алексиева, Екатерина Годинякова  028687184, 028687308    028683124-  115, 116  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3   raleksieva@studentski.bg, egodinyakova@studentski.bg 
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  028683124  028688145  028683124-    ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет. 3    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община