ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Младост''

бул. "Свето Преображение" № 1, п.к. 1712, номератор: 029746230,
факс: 028772038, email: so_mladost@mail.bg,
web адрес: http://www.so-mladost.com

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Десислава Петрова Иванчева  028772011  028772038  029746230-  155  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
Предварително записване 028772385, понеделник: 10:00 - 12:00 
заместник-кмет  арх. Иван Лапатов  028776488    029746230-  136  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
вторник 13.30 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  Никола Вапцаров  028777461    029746230-  153  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
вторник 13.30 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  Биляна Петрова  029753653    029746230-  151  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
вторник 13.30 - 16.00 ч.  
секретар    028773055    029746230-  148  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1   secretar_mladost@abv.bg 
вторник 13.30 - 16.00 ч. 
главен архитект  арх. Весела Тасева  028771498    029746230-  131  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
вторник 13.30 - 16.00 ч.; четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Административно - информационно и правно обслужване    028777141    029746230-  149  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
вторник 13.30 - 16.00 ч. ; четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Регистрация и контрол на търговската дейност  Аделина Лукарска  028773055    029746230-  133  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
вторник 13.30 - 16.00 ч.; четвъртък 10.00 - 12.00 ч.  
началник отдел - Финансово - счетоводни дейности и човешки ресурси  Албена Цанова  029743853    029746230-  161  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1   r.toshkov@abv.bg 
вторник 13.30- 16.00 ч.; четвъртък 10.00 - 12.00 ч.  
началник отдел - Инженерна инфраструктура, контрол по строителството  Димитър Кирилов Стоилов  028749130    029746230-  124  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1   stoilov_proekt@abv.bg 
вторник 13.30 - 16.00 ч. ; четвъртък 10.00 - 12.00 ч.  
началник отдел - Устройство на територията и кадастър  Росица Иванова Семова  029746230    029746230-  117  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1   ri_semova@abv.bg 
вторник 13.30 - 16.00 ч.; четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Благоустройство и екология  инж. Снежана Вълкадинова  029744285    029746230-  115  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
вторник 13.30 - 16.00 ч.; четвъртък 10.00 - 12.00 ч.  
началник отдел - ОМП - Обществен ред, защита при бедствия и материално - техническо осигуряване  Николай Христов  028771597    029746230-  180  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
вторник 13.30 - 16.00 ч.; четвъртък 10.00 - 12.00 ч.  
началник отдел - Управление на общинската собственост и жилищния фонд  Маруся Христова Лулева  028747194    029746230-  166  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1   m_luleva@abv.bg 
вторник 13.30 - 16.00 ч.; четвъртък 10.00 - 12.00 ч.  
началник отдел - Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт   Людмила Станойчева Божилова  028772135    029746230-  147  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1   lussy72@mail.bg 
вторник 13.30 - 16.00 ч.; четвъртък 10.00 - 12.00 ч.  
ЕСГРАОН    028777114    029746230-  120, 132  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
Деловодство    028770012, 028780012    029746230-  104, 129  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  028750287  028750287  029746230-  109  бул. ''Свето Преображение'' № 1, ет. 1    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община