ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Искър''

бул. "Кръстю Пастухов" № 18, п.к. 1592, номератор: 029791310, 029790711,
факс: 028722062,
web адрес: http://www.raioniskar.bg

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Ивайло Цеков  029791360, 029791303  028722062  02791310-  202  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1   info@raioniskar.bg 
сряда 10.00 - 12.30 ч. след предварително записване на тел.: 02/9791366 
заместник-кмет  инж. Томислав Назърски  029791200    02791310-  203  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1   nazarsky@raioniskar.bg 
вторник 10.00 - 12.30 ч.  
заместник-кмет  д-р инж. Петър Моллов  029790538    02791310-  205  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1   mollovp@raioniskar.bg 
вторник 10.00 - 12.30 ч.  
секретар  Боряна Георгиева   029791303    02791310-  200  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 10.00 - 12.30 ч.  
главен архитект  Теодора Донкова-Сарафова  029790719    02791310-  204  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел Регистрация на търговската дейност и общински имоти  Магдалена Чалъкова  029790709    02791310-  305  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч. 
Началник отдел Контрол по строителството и екология  инж. Меглена Клечерова - Тончева  029790705, 029791310    02791310-  205  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч. 
Устройство на територията, кадастър и регулация  Цветанка Евгениева  029790728    02791310-  208  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.00 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел Връзки с граждани, обществен ред и ОМбП  Стефко Радилов  029790564    02791310-  313  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Правно обслужване и жилищна политика  Ростислава Игнатова  029790567, 029790734    02791310-  210  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел Инженерна инфраструктура  инж. Тодор Милушев  029791468    02791310-  207  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел Образование, култура и социални дейности  Милена Хаджийска  029790558    02791310-  306  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси  Валя Стоянова  029790708    02791310-  213  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1   finansi_iskar@mail.bg 
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел Административно и информационно обслужване  Тодорка Илиева  029783027    02791310-  103  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч.  
главен счетоводител  Анна Ширца  029790725    02791310-    бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч.  
главен експерт Пътна инфраструктура  Пламен Гърбов  029784945    02791310-  211  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч. 
секретар МКБППМН  Людмила Стоева  029790739    02791310-    бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч.  
главен експерт Екология  Славка Калева      02791310-    бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч.  
финансов контрольор  Боряна Георгиева  029790704    02791310-  304  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
вторник 09.00 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 16.00 ч. 
технически секретар  инж. Иванка Янчева  029791360  028722062  02791310-  202  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1   info@raioniskar.bg 
ЕСГРАОН  ЕСГРАОН  029790740    02791310-    бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
Деловодство  Деловодство  029790737    02791310-    бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029790710, 029790714  029790710  02791310-  168  бул. ''Кр. Пастухов'' № 18, ет. 1    
Кметство с. Бусманци

с. Бусманци, пл. "Елин Пелин" № 1, п.к. 1520

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет на кметство  Стефан Лозанов Станоев  029738392  029738392     с. Бусманци, пл. ''Елин Пелин'' № 1А    
понеделник 09.00 - 12.00 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община