ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Надежда''

ул. "Кирил Дрангов" № 55, п.к. 1220,
факс: 028376465, email: info@so-nadejda.com,
web адрес: http://www.so-nadejda.com

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Димитър Александров Димов  024951799, 024951794, 029041079, 029041078  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55   dimitar.dimov@so-nadejda.com 
понеделник - 13.30 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  Анелия Живкова Георгиева  024951798, 029041077  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55   anelia.zh.georgieva@gmail.com 
вторник 09.00 - 12.00 ч. 
заместник-кмет  Мая Димитрова Благоева  024951797  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55   maia_blagoeva@abv.bg  
секретар  Никола Георгиев Георгиев  024951796, 029041076  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55   nikolag_georgiev@abv.bg 
вторник 09.00 - 12.00 ч. 
главен архитект  арх. Люба Бойкова Лукова  024951143  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55    
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
главен счетоводител, началник отдел "Финансово-счетоводни дейности"  Виолета Василева Галева  024951152  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55   violetageleva@abv.bg 
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Образование, култура, спорт и социални дейности  Анита Стефанова Игнатова  024951150  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55   anita.ignatova@mail.bg 
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Правно-нормативно обслужване  Гергана Желязкова Пишманова  024951149  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55   gpishmanova@gmail.bg 
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството  арх. Димо Атанасов Александров  024951144  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55    
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност  Светла Бранимирова Декина  024951151  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55    
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Административно и информационно обслужване  Румяна Василева Димитрова  028376465  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55   apon_nadejda@abv.bg  
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
Отбранително мобилизационна подготовка и защита при бедствия  Атанас Иванов Николов  024951132       ул. ''Кирил Дрангов'' № 55    
Главен инженер   Спас Иванов Спасов  024951141  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55    
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
Секретар МКБППМН  Елена Дончева Тодорова  024951149       ул. ''Кирил Дрангов'' № 55    
главен експерт - Кадастър и регулация  Любомира Красимирова Досева-Дамгалиева  024951145       ул. ''Кирил Дрангов'' № 55    
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
младши експерт - Връзки с обществеността  Цветелина Стефанова Стефанова  024951140  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55   info@so-nadejda.com 
финансов контрольор  Кирил Филипов  024951138  028376465     ул. ''Кирил Дрангов'' № 55   kohinor@abv.bg 
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
Деловодство  Росица Димитрова Тончева  024951133, 024951157       ул. ''Кирил Дрангов'' № 55    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община