ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Илинден''

ул. "Билянини извори", № 10, вх. Б, п.к.: 1345,
факс: 024397361, email: info@ilinden.bg,
web адрес: http://www.ilinden.bg

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Иван Йорданов Божилов  024397333, 024397360, 029041148, 029041149  024397361   400  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   ivan.bozhilov@ilinden.bg 
понеделник -13.00 -16.00 ч. с предварително записване 
заместник-кмет  Мария Павлова Тодорова  024397335, 029041119     302  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   maria.todorova@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
заместник-кмет  Галя Христофорова Минчева  024397334, 029041120     300  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   galya.mincheva@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
секретар  Лилия Сотирова Тиркова  024397336, 029041121  024397378   407  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   l.tirkova@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч.  
главен архитект  арх. Борис Костадинов  024397332     220  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   boris.kostadinov@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел "Контрол по строителството"  арх. Петър Духлински  024397330     218  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   peter.duhlinski@ilinden.bg 
Вторник от 9.30 ч.до 12.30ч., сряда от 14.00 ч. до 17.00 ч 
началник отдел - Финансово-счетоводна дейност   Валентина Петрова Манолова  024397369     424  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   valentina.manolova@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър и регулация   инж. Галина Тодорова Кръстева  024397331     219  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   galina.krasteva@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Образование, култура, спорт, социални дейности и връзки с обществеността   Анжела Евгениева Лозанова  024397345     307  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   a.lozanova@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч.  
служител по сигурност на информацията  Виктория Спасова  024397355     318  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   viktorya.spasova@ilinden.bg 
Вторник от 9.30 ч.до 12.30ч., Сряда от 14.00 ч. до 17.00 ч 
н-к отдел Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси   Люба Николова Янчева  024397342     303  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   lyuba.yancheva@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Управление на общинската собственост и жилищния фонд  Калин Николаев Григоров   024397352     314  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   kalin.grigorov@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Регистрация и контрол на търговската дейност  Георги Терзиев  024397347     309  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   georgi.terziev@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Административно и информационно обслужване  Мариян Живков Живков  024397330     218  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   marian.zhivkov@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  Евгения Йорданова Стоянова  024397327     215  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   evgenia.stoianova@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
секретар на МКБППМН  Ренгия Котева  024397351     313  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   rengia.koteva@ilinen.bg 
Вторник от 9.30 ч.до 12.30ч., сряда от 14.00 ч. до 17.00 ч 
финансов контрольор  Йонко Недков Пенчев  024397362     415  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б   yonko.penchev@ilinden.bg 
вторник 09.30 - 12.30 ч. сряда 14.00 - 17.00 ч. 
Деловодство  Деловодство  024397325     225  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б    
8:30 - 17:00 ч.  
ЕСГРАОН  ЕСГРАОН  024397322  024397372   716  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б    
8:00 - 17:00 ч. 
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  028232615, 024397320  024397320   100  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б    
0 - 24 ч. 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община