ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Красна поляна''

бул. "Освобождение" № 25, п.к.1330, номератор: 0292172-XХ,
факс: 028284883, email: toa_krpoliana@mail.bg,
web адрес: http://www.krasnapoliana.com

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Иван Вълчев Чакъров  029201777, 029041204, 029041205  028284883  0292172-  11  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
всяка втора сряда от месеца 10.00 - 12.00 ч. 
заместник-кмет  Николай Христов Вушовски  029041206  028284883  0292172-  35  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
всеки трети четвъртък от месеца 10.00 - 12.00 ч. 
секретар  Любомир Христов Борисов  029041207  028284883  0292172-  18  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
вторник 14.00 - 16.00 ч. четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
главен архитект  Камен Николов Петров    028284883  0292172-  33  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
вторник 14.00 - 16.00 ч. четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Управление на общинската собственост и жилищно настаняване  Цветанка Стоева Заркова    028284883  0292172-  48  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
вторник 14.00 - 16.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Регулиране и контрол на търговската дейност  отдел ''Регулиране и контрол на търговската дейност''    028284883  0292172-  41  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
вторник 14.00 - 16.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Административно и информационно обслужване  Венета Димитрова Пенева    029217244  0292172-  37, 56  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
всеки работен ден 8.30 - 17.00 ч. 
началник отдел - Контрол по строителството  отдел ''Контрол по строителството''    028284883  0292172-  42  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
вторник 14.00 - 16.00 ч. четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Устройство на територията  Елена Иванова Митева    028284883  0292172-  24  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
вторник 14.00 - 16.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00 ч. 
началник отдел - Образование, култура и социални дейности  отдел "Образование, култура и социални дейности"    028284883  0292172-  52  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
вторник 14.00 - 16.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00 ч. 
главен счетоводител  Виолина Иванова Петкова    028284883  0292172-  22  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
вторник 14.00 - 16.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00 ч. 
ОД - РСС и УК  ръководител на сектор РСС      0292172-  61  ул. ''Освобождение'' № 25    
ръководител  Петър Ставрев Ангелов  028283060  028284883  0292172-  43  ул. ''Освобождение'' № 25   Psa1@abv.bg 
вторник 14.00 - 16.00 ч. четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
главен инженер  Людмил Бориславов Йончев    028284883  0292172-  13  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
вторник 14.00 - 16.00 ч. 
главен юрисконсулт  Теменуга Цветанова Василева    028284883  0292172-  25  ул. ''Освобождение'' № 25   toa_krpoliana@mail.bg 
вторник 14.00 - 16.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00 ч. 
финансов контрольор  Борислав Георгиев Илиев    028284883  0292172-  36  ул. ''Освобождение'' № 25   fkontrol@krasnapoliana.com 
вторник 14.00 - 16.00 ч. четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
Деловодство  Йорданка Маркова      0292172-  17  ул. ''Освобождение'' № 25    
ЕСГРАОН  София Георгиева      0292172-  23, 29  ул. ''Освобождение'' № 25    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община