ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Триадица''

ул. "Алабин" № 54, п.к. 1000, номератор: 028054-ХXX,
факс: 029811791, 029872014, email: triaditza@mail.orbitel.bg,
web адрес: http://www.triaditza.org

Съобщение
Уважаеми граждани на район " Триадица" , град София,
г-н Димитър Главчев-зам.-председател на 43-то Народно събрание на РБ, г-н Михаил Владов-общински съветник в СОС и г-н инж. Николай Терзиев - кмет на район " Триадица"-СО организират обща приемна по всички проблеми на гражданите - всяка последна сряда от месеца, от 17:00 ч. до 18:00 ч. в зала № 301, ет. 3 в сградата на район " Триадица". Предварително записване за приема чрез телефон 02 80 54 101.

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  инж.Николай Стоянов Терзиев  029041117  029811791  028054-  101  ул. ''Алабин'' № 54   n.terziev@triaditza.org 
понеделник от 14.00 - 16.00 ч. след предварително записване - ет.2, ст.207 
заместник-кмет  Антоний Кръстев  029041115  029811791  028054-  102  ул. ''Алабин'' № 54   antony.krastev@triaditza.org 
вторник 09.00 - 12.00 ч. и четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  Милица Генчева   029041114  029811791  028054-  103  ул. ''Алабин'' № 54   m.gencheva@triaditza.org 
вторник 09.00 - 12.00 ч. и четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
секретар  Бистра Георгиева Тънкашка  029041116  028054108  028054-  109  ул. ''Алабин'' № 54   b.tankashka@triaditza.org 
вторник 09.00 - 12.00 ч. и четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
главен архитект  Иван Димитров Шишков    029811791  028054-  170  ул. ''Алабин'' № 54   triaditza@mail.orbitel.bg 
четвъртък 13.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Административно обслужване на населението  Ефимия Илиева Мирчева    028054114  028054-  113  ул. ''Алабин'' № 54   aon_triaditza@mail.orbitel.bg 
вторник 09.00 - 12.00 ч. четвъртък 13.00 - 17.00 ч 
началник отдел - Инвеститорски контрол и инженерна инфраструктура  инж. Елена Димитрова    028054151  028054-  150  ул. ''Алабин'' № 54   e.dimitrova@triaditza.org 
вторник 09.00 - 12.00 ч. четвъртък 13.00 - 17.00 ч 
началник отдел - Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси  Николай Казаков    028054115  028054-  137  ул. ''Алабин'' № 54   n.kazakov@triaditza.org 
вторник 09.00 - 12.00 ч. четвъртък 13.00 - 17.00 ч 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството  арх. Веселина Хитрова-Ангелова    029811791  028054-  134  ул. ''Алабин'' № 54   v.angelova@triaditza.org 
вторник 09.00 - 12.00 ч. четвъртък 13.00 - 17.00 ч 
началник отдел - Регистрация и контрол на търговската дейност  Димитър Костов    029811791  028054-  178  ул. ''Алабин'' № 54   d.kostov@triaditza.org 
вторник 09.00 - 12.00 ч. четвъртък 13.00 - 17.00 ч. 
началник отдел - Финансово-счетоводна дейност  Красимир Стефанов Сърбински    028054189  028054-  184  ул. ''Алабин'' № 54   k.stefanov@triaditza.org 
вторник 09.00 - 12.00 ч. четвъртък 13.00 - 17.00 ч 
началник отдел - Управление на общинската собственост и жилищен фонд  Паулин Митев    028054185  028054-  176  ул. ''Алабин'' № 54   p.mitev@triaditza.org 
вторник 09.00 - 12.00 ч. четвъртък 13.00 - 17.00 ч 
главен счетоводител  Соня Божидарова Павлова     028054188  028054-  187  ул. ''Алабин'' № 54   s.pavlova@triaditza.org  
вторник 09.00 - 12.00 ч. и четвъртък 13.00 - 17.00 ч. 
с-р РСС и УК      029811791  028054-  193  ул. ''Алабин'' № 54    
вторник 09.00- 12.00 ч. четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
главен специалист - ОМП и ЗБ   Георги Георгиев  029811791    028054-  187  ул. ''Алабин'' № 54   g.georgiev@triaditza.org 
финансов контрольор  Александър Николов Цветков    028054190  028054-  190  ул. ''Алабин'' № 54   al_cvetkov_@abv.bg 
вторник 09.00 - 12.00 ч. четвъртък 14.00 - 16.00 ч 
Деловодство  Румяна Александрова      028054-  124  ул. ''Алабин'' № 54    
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029873275    028054-  191  ул. ''Алабин'' № 54    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община