ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Лозенец''

бул. "Васил Левски" № 2, п.к. 1142,
факс: 028656604, email: office@lozenets-sofia.org,
web адрес: http://www.lozenets-sofia.org

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Любомир Любомиров Дреков  028665509, 029041111, 029041110  028656604     бул. ''В. Левски'' № 2   l.drekov@lozenets-sofia.org 
понеделник - 13.30 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  инж. Иван Иванов Иванов  028656689, 029041112       бул. ''В. Левски'' № 2   i.ivanov@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
заместник-кмет  Хрисимир Русев Христов  028656649, 029041108       бул. ''В. Левски'' № 2   h.rusev@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
секретар  Страхил Миланов Минчев  029630864, 029041109       бул. ''В. Левски'' № 2   s.minchev@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
главен архитект  арх. Звезделина Валентинова Владимирова  029634240       бул. ''В. Левски'' № 2   z.vladimirova@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел "Административно, информационно, правно обслужване и човешки ресурси"  гл. юрк. Борислав Владиславов Костов  028656672       бул. ''В. Левски'' № 2   b.kostov@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел "Кадастър, регулация и устройство на територията"  арх. Тодор Петров Тодоров  028656936       бул. ''В. Левски'' № 2   t..todorov@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел "Общинската собственост и търговия"  инж. Живко Димитров Милушев  028665567       бул. ''В. Левски'' № 2   j.milushev@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел "Образование, култура, спорт, социални дейности и МКБППМН"  Рени Димитрова Дренкова  029632284       бул. ''В. Левски'' № 2   r.drenkova@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел "Финансово-стопански дейности"  Люба Петрова Димчева  028665372       бул. ''В. Левски'' № 2   l.dimcheva@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството"  инж. Деян Митков Тончев  028650202       бул. ''В. Левски'' № 2   d.tonchev@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
Главен инженер  инж. Любка Борисова Маркова  028650202       бул. ''В. Левски'' № 2   l.markova@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
главен експерт "Отбранително-мобилизационна подготовка"  Стефан Стоянов Иванов  028655529       бул. ''В. Левски'' № 2   s.ivanov@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
Секретар на МКБППМН  Мирослава Стоянова Мирчева-Божкова  028665777       бул. ''В. Левски'' № 2   m.mircheva@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
Финансов контрольор  Таня Георгиева Узунова  028656932  028656932     бул. ''В. Левски'' № 2   t.uzunova@lozenets-sofia.org 
вторник 10.00 - 12.00 ч. четвъртък 10.00 - 12.00 ч. 
Деловодство  Милка Иванова Петрова, Ралица Атанасова Атанасова  028656709       бул. ''В. Левски'' № 2   office@lozenets-sofia.org 
Районен съвет за сигурност  оперативен дежурен  028655059  028655059     бул. ''В. Левски'' № 2   office@lozenets-sofia.org 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община