ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Изгрев''

ул. "Атанас Далчев" № 12, п.к. 1113, номератор: 0297010-XX,
факс: 028710159, email: info@so-izgrev.bg,
web адрес: http://www.so-izgrev.bg

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  инж. Цветомир Велчев Жеков  029041123, 029701032  028710159  0297010-  32  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  Веселин Петков  029041125, 029701053  028710159  0297010-  53  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg  
четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  арх. Павлета Пеловска  029701013  028710159  0297010-  16  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
секретар  Станислава Колева  029041126, 029701012  028710159  0297010-  12  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
четвъртък 14.00 - 16.00 ч. 
главен архитект  арх. Добромир Людмилов Горанов  029701019  028710159  0297010-  19  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
началник отдел - Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  Николай Чамбов  029701018  028710159  0297010-  18  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол по строителството  арх. Христина Райчева  029701036  028710159  0297010-  36  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
началник отдел - Регистрация и контрол на търговската дейност  Весела Димитрова  029701024  028710159  0297010-  24  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
началник отдел - Управление на общинската собственост и жилищния фонд  Анна Танева  029701023  028710159  0297010-  23  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
началник отдел - Образование, култура и социални дейности    029701010  028710159  0297010-  10  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
началник отдел -Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси  Георги Видров  029701043  028710159  0297010-  43  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
началник отдел - Финансово - счетоводни дейности  Валентин Георгиев  029701057  028710159  0297010-  57  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
с-р РСС и УК  Илия Петров  029701055  028710159  0297010-  55  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12   info@so-izgrev.bg 
Деловодство  Деловодство  029701048    0297010-  48  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12    
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029701022  028722352  0297010-  22  ж.к. ''Изток'', ул. ''Атанас Далчев'' № 12    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община