ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Слатина''

бул. "Шипченски проход" № 67, п.к. 1574,
факс: 028701173, email: info@so-slatina.org,
web адрес: http://www.so-slatina.org

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Наталия Стоянова  028705532, 029041130, 029041131  028701173     бул. ''Шипченски проход'' № 67   info@so-slatina.org 
сряда 09.00 - 12.00 ч. с предварително записване 
заместник-кмет  Силва Джелепова  028704395, 029041129       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
вторник 09.00 - 12.00 ч. 
заместник-кмет  инж. Тошко Николов  028710182, 029041127       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
вторник 09.00 - 12.00 ч. 
заместник-кмет  инж. Милчо Михайлов  029733257       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
вторник 09.00 - 12.00 ч. 
секретар    028731468       бул. ''Шипченски проход'' № 67   sekretar@so-slatina.org 
четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
главен архитект  Елена Ахчиева  028704307       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
вторник 14.00 - 17.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Финансово счетоводна дейност  Галинка Ангелова  028705279       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
вторник 14.00 - 17.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч.  
началник отдел - Административно обслужване,информационно обслужване и ГРАО  Янка Илиева Любомирова  028706304       бул. ''Шипченски проход'' № 67   info@so-slatina.org 
вторник 14.00 - 17.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч.  
наначалник отдел-Правно-нормативно обслужване, регистрация и контрол на търговската дейност  Венета Георгиева  028737956       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
вторник 14.00 - 17.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Управление на общинска собственост и филищен фонд  Иван Куков  028707021       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
вторник 14.00 - 17.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч.  
началник отдел - Образование, култура, социални дейности, спорт  Стефка Любомирова  029733263       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
вторник 14.00 - 17.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  инж.Maрия Кацарска  028718015       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
вторник 14.00 - 17.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството  инж. Михаил Джурджин  028701113       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
вторник 14.00 - 17.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
ОМП, дежурни по район  ОМП, дежурни по район  028706329       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
финансов контрольор  Милена Алексиева  029733241       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
вторник 14.00 - 17.00 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
Деловодство  Деловодство  028700295       бул. ''Шипченски проход'' № 67    
ОД - РСС и УК  Георги Георгиев  028706221  028706221   112  бул. ''Шипченски проход'' № 67    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община