ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Подуяне''

ул. "Плакалница" № 51, п.к. 1517, номератор: 028146-XXX,
call center: 028146100, факс: 028471871, email: raion@poduiane.info,
web адрес: http://www.poduiane.info

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Ева Михайлова Митова  028475900, 029041151, 029041152  028471871  028146-  158  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info 
сряда 14.00 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  Калина Лазарова  029041153    028146-  156  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info 
вторник 09.00 - 12.00 ч. сряда 13.30 - 16.00 ч. 
заместник-кмет  Ани Бързанова      028146-  199  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info  
вторник 09.00 - 12.00 ч. сряда 13.30 - 16.00 ч.  
секретар на района  Елица Байчева      028146-  176  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info 
сряда от 14.00-16.00 ч. 
главен архитект  арх. Цветанка Ватева      028146-  163  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info 
вторник 09.00 - 12.00 ч.  
началник отдел - Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  Лина Грънчарова      028146-  161  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info 
вторник 09.00 - 12.00 ч. сряда 13.30 - 16.00 ч. 
началник отдел - Административно- информационно обслужване и ГРАО  Галя Димитрова  029450658    028146-  212  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info 
началник отдел - Образование, социални дейности, култура и спорт  Елена Ковачева      028146-  135  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info 
вторник 09.00 - 12.00 ч. сряда 13.30 - 16.00 ч. 
главен счетоводител  Юлия Петрова-Чинкарова      028146-  177  ул. ''Плакалница'' №51   finansi@poduiane.info 
сряда 14.00 - 16.00 ч. 
главен експерт - Регистрация и контрол на търговската дейност  Марчела Николова  028451861    028146-  151  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info 
вторник 09.00 - 12.00 ч. сряда 13.30 - 16.00 ч. 
обществен ред, УОМП и защита при бедствия  Никола Стоилков  028472344    028146-  185  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info 
главен юрисконсулт  Лилия Геринска      028146-  162  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info 
сряда 14.00 - 16.00 ч. 
главен експерт - Екология и озеленяване  Хризантема Тошева      028146-  215  ул. ''Плакалница'' №51   raion@poduiane.info 
вторник 09.00 - 12.00 ч. сряда 13.30 - 16.00 ч. 
финансов контрольор  Ирена Атанасова      028146-  112  ул. ''Плакалница'' №51   finansi@poduiane.info 
Деловодство  Деловодство      028146-  137, 114  ул. ''Плакалница'' №51    
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  028476116    028146-  111  ул. ''Плакалница'' №51    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община