ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Сердика''

бул. "Кн. Мария Луиза" № 88, п. к. 1202, факс: 028322095,
web адрес: http://www.serdika.bg

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  инж. Тодор Славов Кръстев  028325065, 029218082  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' № 88   kmet_serdika@abv.bg 
сряда 09.00 - 12.00 ч.  
заместник-кмет  Даниел Александров Павлов  029313091  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   danielpavlov55@abv.bg 
сряда 09.00 - 12.30 ч.  
заместник-кмет  Благовеста Бояджиева  029310021  029310021     бул. ''Кн. М. Луиза'' № 88   kmet.serdika@abv.bg 
сряда от 9:00 до 12:00 часа  
секретар  инж. Мариела Венциславова Петкова  028317077, 028312060  028317077     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   mariela_petkova@abv.bg 
сряда 09.00 - 12.00 ч.  
главен архитект  арх. Агнеса Касабова  029218059  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   adigastudio@abv.bg 
четвъртък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Административно и информационно обслужване  Валя Ванчева Панкова  029218055  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   valia_pankova@abv.bg 
всеки ден 9.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  инж. Никола Александров Онов  029310537  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   nicolaonov@abv.bg 
четвъртък 9.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Образование, култура и социални дейности  Райна Страхилова Сотирова  029218036  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   reni_steeva@abv.bg 
вторник 9.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - ПНО, ОМП и МК  Елиана Ивайлова Илиева  028317075  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   e.ivailova@abv.bg 
петък 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър и регулация по строителството  инж. Анатоли Илиев Киров  029218031  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   tol4@abv.bg 
четвъртък 9.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси  Зоя Захариева  028323148  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   zoya_zaharieva@mail.bg 
началник отдел - Управление на общинската собственост  Елизабета Кирилова Георгиева-Байкушева  029316188  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   el.georgieva.sl@abv.bg 
вторник 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Регистрация и контрол на търговската дейност  Красимир Николаев Александров  029315118  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   knaleksandrov@abv.bg 
вторник 9.00 - 12.00 ч. 
ръководител на сектор РСС и УК  Венцислав Стоянов  029218040       бул. ''Кн. М. Луиза'' №88    
финансов контрольор-главен юрисконсулт  Нина Петрова Костадинова  029313035  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' №88   ninapk@abv.bg 
Правно-нормативно и деловодно обслужване  Стоилка Миланова  029218019  028322095     бул. ''Кн. М. Луиза'' № 88   stohimilanova@gmail.com 
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  028317189       бул. ''Кн. М. Луиза'' № 88    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община