ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Оборище''

бул. "Мадрид" № 1, п.к. 1505, номератор: 0281576-XX, call center 028157610,
факс: 029441667, email: oborishte@so-oborishte.com,
web адрес: http://www.so-oborishte.com

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Васил Божидаров Цолов    029441667  0281576-  11  бул. ''Мадрид'' № 1   oborishte@so-oborishte.com 
сряда от 09.30 - 12.30 ч. 
заместник-кмет  Юлиана Качарова    029441667  0281576-  35  бул. ''Мадрид'' № 1    
сряда 09.30 - 12.30 ч. 
заместник-кмет  Севделина Кръстева Иванова    029441667  0281576-  14  бул. ''Мадрид'' № 1   s.ivanova@so-oborishte.com 
сряда 09.30 - 12.30 ч. 
секретар  Нина Петкова Василева  028157635  029441664  0281576-  15  бул. ''Мадрид'' № 1   n.vasileva@so-oborishte.com 
сряда 09.30 - 12.30 ч. 
главен архитект  Боряна Стефанова Стефанова-Германова    029441667  0281576-  49  бул. ''Мадрид'' № 1   oborishte@so-oborishte.com 
сряда 13.30 - 16.30 ч. петък 09.30 - 12.30 ч. 
началник отдел - Административно- информационно обслужване и ГРАО  Селена Георгиева Динчева    029441667  0281576-  33  бул. ''Мадрид'' № 1   oboriste_esgraon@abv.bg 
началник отдел - Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  Витан Йорданов Влахов    029441667  0281576-  26  бул. ''Мадрид'' № 1   v.vlahov@so-oborishte.com 
сряда 13.30 - 16.30 ч. петък 09.30 - 12.30 ч. 
началник отдел - Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси  Албена Цанова  028157619  029441667  0281576-  19  бул. ''Мадрид'' № 1   a.tsanova@so-oborishte.com 
сряда 13.30 - 16.30 ч. петък 09.30 - 12.30 ч. 
вр.и.д. началник отдел - Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството  Кети Димова     029441667  0281576-  23  бул. ''Мадрид'' № 1   k.dimova@sooborishte.com 
сряда 13.30 - 16.30 ч. петък 09.30 - 12.30 ч. 
Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности, култура и спорт  Йолита Михайлова Тодорова    029441667  0281576-  39  бул. ''Мадрид'' № 1   oborishte@so-oborishte.com 
сряда 13.30 - 16.30 ч. петък 09.30 - 12.30 ч. 
началник отдел - Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност  Йоанна Йонкова Рашева    029441667  0281576-  44  бул. ''Мадрид'' № 1   oborishte@so-oborishte.com 
сряда 13.30 - 16.30 ч. петък 09.30 - 12.30 ч. 
главен инженер  Витан Йорданов Влахов    029441667  0281576-  26  бул. ''Мадрид'' № 1   oborishte@so-oborishte.com 
сряда 13.30 - 16.30 ч. петък 09.30 - 12.30 ч. 
с-р РСС и УК  Пламен Иванов Петков    029441667  0281576-  50  бул. ''Мадрид'' № 1   klasifikacija0203@abv.bg 
сряда 13.30 - 16.30 ч петъс 09.30 - 12.30 ч. 
Деловодство  Тодорка Лалева Дренска      0281576-  25  бул. ''Мадрид'' № 1    
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029442155    0281576-    бул. ''Мадрид'' № 1    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община