ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Възраждане''

бул. "Ал. Стамболийски" № 62, п.к. 1303,
факс: 029870794, email: info@so-vazrajdane.bg,
web адрес: http://www.so-vazrajdane.bg/

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Савина Йорданова Савова  029814364, 029041144, 029041143  029870794     бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   s.savova@so-vazrajdane.bg 
сряда 09.30 - 12.00 ч. 
заместник-кмет  Николай Стоянов Диков  029805073       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   n.dikov@so-vazrajdane.bg 
заместник-кмет  Татяна Иванова Димитрова  029816829, 029041147       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   t.dimitrova@so-vazrajdane.bg  
вторник 09.30 - 12.00 ч. 
секретар  Дарина Енева  029804407, 029041150       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   d.eneva@so-vazrajdane.bg, d.eneva@abv.bg 
главен архитект   арх. Людмила Богомилова Гавазова  029804405       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   l.gavazova@so-vazrajdane.bg  
вторник 14.00 - 17.00 ч. 
началник отдел Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол на строителството  Даниела Истаткова  029812614       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   d.istatkova@so-vazrajdane.bg  
началник отдел - Административно и информационно обслужване  Светлана Цветкова Михайлова  029878127       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   s.mihaylova@so-vazrajdane.bg  
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
главен счетоводител  Елена Иванова Бръмбарова  029800018       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   e.brambarova@so-vazrajdane.bg  
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
главен експерт - Управление на общинската собственост и жилищният фонд, регистрация и контрол на търговската дейност  Щерю Боянов Иванчев  029804471       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   sh.ivanchev@so-vazrajdane.bg  
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
главен инженер отдел Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология  инж.Марияна Минчева Атанасова  029806359       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   m.atanasova@so-vazrajdane.bg  
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
главен експерт - Образование, култура и социални дейности  Теодора Любенова Михайлова  029801720       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   t.mihaylova@so-vazrajdane.bg  
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
старши юрисконсулт отдел - Правен  Васил Николаев Бояджиев, Малина Славкова Кърчева  029805073       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   v.boyadziev@so-vazrajdane.bg, m.karcheva@so-vazrajdane.bg  
старши експерт - Човешки ресурси  Даниела Стояновa Донова  029804660       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   d.donova@so-vazrajdane.bg 
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
старши експерт - Управление на жилищния фонд  Мая Златкова Стоянова  029872917       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62   m.stoyanova@so-vazrajdane.bg  
вторник и четвъртък 14.00 - 17.00 ч. 
Деловодство  Милка Георгиева  029813329       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62    
специалист ОМБП  Мартин Албенов Атанасов  029805631       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62    
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029801219       бул. ''Ал. Стамболийски'' № 62    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община