ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Красно село''

бул. "Цар Борис III" № 124, п.к. 1612, номератор: 028951-ХХХ,
факс: 028951172, email: office@krasnoselo.net,
web адрес: http://www.krasnoselo.net  

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Христо Панчев Апостолов    028951172  028951-  102  бул. ''Цар Борис III'' № 124   h.apostolov@krasnoselo.net 
сряда 10.00 - 12.00 ч. след предварително записване на тел. 028 951 102 
заместник-кмет  Грети Иванова Стефанова    028951172  028951-  104  бул. ''Цар Борис III'' № 124   gr.stefanova@krasnoselo.net 
сряда 10.00 - 12.00 ч. 
заместник-кмет  Калин Николаев Николов    028951172  028951-  103  бул. ''Цар Борис III'' № 124   k.nikolov@krasnoselo.net 
сряда 10.00 - 12.00 ч.  
секретар  Димитрина Тодорова Георгиева    028951172  028951-  160  бул. ''Цар Борис III'' № 124   d.georgieva@krasnoselo.net 
сряда 10.00 - 12.00 ч.  
главен архитект  арх. Радослава Донева Донева    028951172  02904-  139  бул. ''Цар Борис ІІІ'' №124   r.doneva@krasnoselo.net  
понеделник 13.00 - 17.00 ч. сряда 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Управление на общинската собственост  Славица Венцеславова Радева    028951172  028951-  111  бул. ''Цар Борис III'' № 124   s.radeva@krasnoselo.net 
понеделник 13.00 - 17.00 ч. сряда 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Финансово-стопанска дейност и бюджет  Капка Василева Чорбанова    028951172  028951-  165  бул. ''Цар Борис III'' № 124   k.vasileva@krasnoselo.net 
понеделник 13.00 - 17.00 ч. сряда 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Инженерна инфраструктура, контрол по строителството, благоустройство и екология  инж. Мина Петрова Йоргова    028951172  028951-  119  бул. ''Цар Борис III'' № 124   m.yorgova@krasnoselo.net 
понеделник 13.00 - 17.00 ч. сряда 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Правно-административно обслужване и човешки ресурси  Марияна Кръстанова Хънтева    028951172  028951-  159  бул. ''Цар Борис III'' № 124   m.hanteva@krasnoselo.net 
понеделник 13.00 - 17.00 ч. сряда 09.00 - 12.00 ч.  
началник отдел - Устройство на територията, кадастър и регулация  арх. Николай Крумов Каменов    028951172  028951-  136  бул. ''Цар Борис III'' № 124   n.kamenov@krasnoselo.net 
понеделник 13.00 - 17.00 ч. сряда 09.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Регистрация и контрол на търговската дейност      028951172  028951-  164  бул. ''Цар Борис III'' № 124    
началник сектор - Управление на жилищен фонд  инж. Зоя Христова Стефанова    028951172  028951-  109  бул. ''Цар Борис III'' № 124   z.stefanova@krasnoselo.net 
понеделник 13.00 - 17.00 ч. сряда 09.00 - 12.00 ч. 
началник сектор - Просвета и култура      028951172  028951-  161  бул. ''Цар Борис III'' № 124    
понеделник 13.00 - 17.00 ч. сряда 09.00 - 12.00 ч. 
с-р РСС и УК  Христо Събев Христов    028951172  028951-  115  бул. ''Цар Борис III'' № 124   h.hristov@krasnoselo.net 
понеделник от 13.00 - 17.00 ч. сряда 09.00 - 12.00 ч. 
главен юрисконсулт  Любомир Василев Миладинов    028951172  028951-  156  бул. ''Цар Борис III'' № 124   l.miladinov@krasnoselo.net 
понеделник от 13.00 - 17.00 ч. сряда от 09.00 - 12.00 ч. 
главен счетоводител  Венета Иванова Георгиева    028951172  028951-  112  бул. ''Цар Борис III'' № 124   v.georgieva@krasnoselo.net 
понеделник от 13.00 - 17.00 ч. сряда от 09.00 - 12.00 ч. 
главен инженер  инж. Веска Иванова Савова    028951172  028951-  140  бул. ''Цар Борис III'' № 124   v.savova@krasnoselo.net 
понеделник 13.00 - 17.00 ч. сряда 09.00 - 12.00 ч. 
Деловодство  Красимира Савова      028951-  100  бул. ''Цар Борис III'' № 124   office@krasnoselo.net 
  Цанка Георгиева      028951-  100  бул. ''Цар Борис III'' № 124   office@krasnoselo.net 
PR и интернет страница на района - www.krasnoselo.net   Нора Пиперевска    028951172  02904-  152  бул. ''Цар Борис ІІІ'' №124   n.piperevska@krasnoselo.net 
спортна база и масов спорт  Мартин Миланов  0885611141  028951172  02904-    бул. ''Цар Борис ІІІ'' №124   m.milanov@krasnoselo.net 
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен      028951-  171  бул. ''Цар Борис III'' № 124    
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община