ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Районни администрации  
.......
 
Район ''Средец''

ул. "Леге" № 6, п.к. 1000, факс: 029861837,
email: info@sredec-sofia.org,
web адрес: http://www.sredec-sofia.org

Структурна единица
Длъжност
Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
кмет  Мария Николова Ачкова  029484322  029861837     ул. ''Леге'' № 6   m.achkova@sredec-sofia.org 
понеделник -15.30 -17.00 ч. след предварително записване - Димитър Георгиев на тел.: 029484322 
заместник-кмет  Валери Манолов  029484334  029861837     ул. ''Леге'' № 6   v.manolov@sredec-sofia.org 
сряда 10.00 - 12.00 ч. 
заместник-кмет  Любомир Ковачев   029484360  029861837     ул. ''Леге'' № 6   l.kovachev@sredec-sofia.org 
сряда 10.00 - 12.00 ч. 
секретар  Борислав Примов   029484319  029861837     ул. ''Леге'' № 6   b.primov@sredec-sofia.org 
сряда 10.00 - 12.00 ч. 
главен архитект  арх. Жанета Тодорова Грънчева-Колева   029484330  029861837     ул. ''Леге'' № 6   j.koleva@sredec-sofia.org  
понеделник 14.00 - 17.00 ч. и сряда 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване  Мария Станева Дончева  029484335  029861837     ул. ''Леге'' № 6   m.doncheva@sredec-sofia.org 
понеделник 14.00 - 17.00 ч. и сряда 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Правно и информационно обслужване и човешки ресурси    029484358  029861837     ул. ''Леге'' № 6    
началник отдел - Гражданска регистрация и административно обслужване   Стефка Йорданова Арнаудова  02/9484318  029861837     ул. ''Леге'' № 6   s.arnaudova@sredec-sofia.org 
понеделник 14.00 - 17.00 ч. и сряда 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология  Илия Пешев Мавров  029484313  029861837     ул. ''Леге'' № 6   i.mavrov@sredec-sofia.org 
понеделник 14.00 - 17.00 ч. и сряда 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности  Екатерина Момчилова  029484346  029861837   333  ул. ''Леге'' № 6   e.momchilova@sredec-sofia.org 
понеделник 14.00 - 17.00 ч. и сряда 10.00 - 12.00 ч. 
началник отдел - Устройство на територията, кадастър и регулация  Мая Тодорова Николова  029484312  029861837     ул. ''Леге'' № 6   m.nikolova@sredec-sofia.org 
понеделник 14.00 - 17.00 ч. и сряда 10.00 - 12.00 ч. 
главен счетоводител  Екатерина Петрова Момчилова  029484333  029861837     ул. ''Леге'' № 6   e.momchilova@sredec-sofia.org 
понеделник 14.00 - 17.00 ч. и сряда 10.00 - 12.00 ч. 
главен експерт - Образование и култура  Доротея Панова  029484310  029861837     ул. ''Леге'' № 6    
понеделник 14.00 - 17.00 ч. и сряда 10.00 - 12.00 ч. 
главен инженер  Милен Христов Дянков  029484359       ул. ''Леге'' № 6   m.dyankov@sredec-sofia.org 
понеделник 14.00 - 17.00 ч. и сряда 10.00 - 12.00 ч. 
главен юрисконсулт  Диана Костева  029484321, 029874314       ул. ''Леге'' № 6   d.kosteva@sredec-sofia.org 
понеделник 14.00 - 17.00 ч. и сряда 10.00 - 12.00 ч. 
главен експерт - ОРУОМПЗБ  Цветан Минчев Генчев  029484363  029861837     ул. ''Леге'' № 6   c.genchev@sredec-sofia.org 
главен експерт - Човешки ресурси  Цецилия Рашева  029484331  029861837     ул. ''Леге'' № 6   c.rasheva@sredec-sofia.org 
понеделник 14.00 - 17.00 ч. сряда 10.00 - 12.00 ч. 
финансов контрольор  Ася Николова  029484341       ул. ''Леге'' № 6   a.nikolova@sredec-sofia.org 
ЕСГРАОН    029872801, 029484342, 029484337       ул. ''Леге'' № 6   info@sredec-sofia.org 
Деловодство    029484317       ул. ''Леге'' № 6    
Информация за гражданско състояние    029881490, 029484315, 029484348       ул. ''Леге'' № 6   info@sredec-sofia.org 
ОД - РСС и УК  оперативен дежурен  029484306       ул. ''Леге'' № 6   info@sredec-sofia.org 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община