ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Публични регистри 
.......
 
Публичен регистър на общинската собственост

  Списък на лицензирани оценители

 
Публичен регистър на общинските търговски дружества

  Публичен регистър на дарениятаПубличен регистър на концесиите

  Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътнициПубличен регистър на сделките с общинска собственост

  Консултативни и обществено-експертни съвети към Столична община


 

 Публичен регистър за местните  референдуми

  Регистър на обществени поръчки по задължителна процедура от ЗОП


 

 

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
  Публичен регистър за хода на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност
 

 
 

Публичен регистър на общинските предприятия
   Публичен регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които  участва общината


 Земеделски земи от Общинския поземлен фонд

  Регистър на озеленените площи 
 
 

Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на Кмета на Столична община
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община