ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Проекти, финансирани по Оперативни и национални програми и по Общностни програми   на Европейския съюз и други инициативи
.......
 

Направление "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО" - "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

Проекти, финансирани по Оперативни и национални програми и по Общностни програми на Европейския съюз и други инициативи

Областен информационен център София-град и София-област

Списък с проекти, които Столична община ще реализира по ОПРР 2014-2020

Проект BG06-242 „Да изразим себе си“

Проект за изграждане на социални жилища в райони „Връбница“ и „Люлин“

Проект MILD HOME: моята модулна, интелигентна, на ниска цена, „направи си сам”, почти нулево-енергийна къща за нашето Зелено еко селище (ЗЕС) е проект съфинансиран от Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”

Проект TURaS „Урбанистична гъвкавост и устойчивост”

Проект „Поощряване на устойчивата градска мобилност” (Sustainable Urban Mobility – SUM)

Проект "Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Интегриран проект за водния сектор на град София, финансиран по програма ИСПА

Проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден”, „Студентски”, „Красно село”, „Връбница”, „Искър”, „Нови Искър”, „Възраждане”, „Слатина”, „Кремиковци” на Столична община, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г. ”. - към сайта на проекта

Проект "Дейности свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите „Манастирски ливади – изток”/район „Триадица/, „Кръстова вада - изток”/район „Лозенец”/ и „Гърдова глава” /район „Витоша”/ на територията на град София", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Направление "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО"

Проект "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична Община по Оперативна програма Регионално Развитие за периода 2014-2020г."

ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Проект по 7-ма Рамкова програма на EК "Модели на оптимизиране на динамична градска мобилност" (MODUM)

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

Проект „Модерната администрация – гарант на модерното образование”

Проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община