<%Session("en")="no"%> Отговорности

Отговорности

Този уебсайт се притежава и поддържа от Столична Община. Посетителите на сайтa са обвързани с посочените в този раздел общи условия, затова ви молим да се запознаете с тях.

Общи условия
Съдържанието на www.sofia.bg има само информационно предназначение. По отношение приложимостта на някои аспекти от съдържанието се препоръчва да се консултирате със специалисти в съответната област.
Столична община не носи отговорност за вреди или наранявания, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница. Столична община отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди.
Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Столична община.
Достъпът до информацията е безплатен.
Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. Столична община не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или.поддържане.
Използването и достъпът до www.sofia.bg и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.
Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без съгласието на Столична община или точното цитиране на източника.

Защита на личната информация
Столичната община уважава защитата на личната информация и контролира личната информация, събирана в този сайт. Информацията е събирана само в част от рубриките на www.sofia.bg с цел по-пълно обслужване и идентифициране на запитвания и искания, както и активното ви участие в нашия сайт.
Използваните технологии на www.sofia.bg имат за цел да защитят личните данни на посетителите от неоторизиран достъп и неправомерно използване.

затвори