ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> Общински структури
  СУСОПФ 
.......
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД - СУСОПФ

ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

Управление

Обща информация

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД (СОПФ)


Отчет за 2015 годинa

Приложение № 1 – Справка за наличностите, приходите и разходите по сметката на Общинския приватизационен фонд към 31.12.2015 г. (в лв.)

Приложение № 2 – Плащания по заеми, отпуснати от СУСОПФ към 31.12.2015 г.

Приложение № 3 – Обекти, финансирани от СОПФ през 2015 г.

Приложение № 4 – Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. (с натрупване)

Приложение № 5 – Аналитична оборотна ведомост - Сметка: 7501МВ Вътрешни касови трансфери в лева до месец декември 2015 г. (с натрупване)

Приложение № 6 – Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива - Трансфери към ОГФМСП и райони на София (в лева)

Приложение № 7 –Преходни обекти по решения на СОС за плащане през 2016 година

Справка за наличностите по сметката на Специализирания общинския приватизационен фонд (СОПФ) към 09 декември 2015 г.Отчет за 2014 годинa (Приет с Решение 290 от 28.05.2015 г. на СОС)

Приложение № 1 – Справка за наличностите по сметката на Общинския приватизационен фонд към 31.12.2014 год.

Приложение № 2 – Плащане по заеми, отпуснати от СУСОПФ към 12.11.10.2014г.

Приложение № 3 – Обекти, финансирани от СУ СОПФ през 2014 г..

Приложение № 4 - Картон на разходите по дейности към 31.12.2014 г. с натрупване

Приложение № 5 - Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива - плащания на районни администрации през 2014 г.

Приложение № 6 - Преходни обекти по решения на СОС за плащане през 2015 година

Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2014 година

Разчет по Годишен прогнозен анализ СОПФ за 2014 годинаОтчет за 2013 годинa (Приет с Решение 377 от 26.06.2014 г. на СОС)

Приложение № 1 за наличностите, приходите и разходите по сметката на Специализирания общинския приватизационен фонд (СОПФ) към 31.12.2013 г.

Приложение № 3 за плащанията по заеми, предоставени със средства от СУСОПФ към 31.12.2013 г.

Приложение № 4 Аналитична оборотна ведомост по сметка 4010 до м. 12 2013 г.

Приложение № 4а Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива - Капиталови разходи на Столична община за 2013 г.т

Приложение № 5 Аналитична оборотна ведомост - сметка 4020 до м. 12 2013 г.

Приложение № 6 Разходи за обекти на районните администрации в София през 2013 г.

Приложение № 7 Преходни обекти по решения на СОС за плащане през 2014 г.Отчет за 2012 годинa

Справка № 1 за наличностите, приходите и разходите по сметката на Специализирания общинския приватизационен фонд (СОПФ) към 31.12.2012 г.

Справка № 2 за плащанията по заеми, предоставени със средства от СУСОПФ към 31.12.2012 г.

Справка № 3 Проекти и обекти, финансирани от СОПФ

Справка № 4 Аналитична оборотна ведомост

Справка № 4.1 Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива

Справка № 5 Касови трансфери към райони

Справка № 5.1 Касови трансфери към райони

Справка № 6 за плащанията от СОПФ през 2012 г. по преходни обекти от 2011 г.

Справка № 6.1 Преходни обекти по решения на СОС от минали години за плащане през 2013 г.Отчет за 2011 годинa

Отчет за първото полугодие на 2011 година

Приложение № 1 - справка за наличностите, приходите и разходите по сметката на СОПФ към 31.12.2011 година

Приложение № 2 - обекти и проекти, финансирани с източник СОПФ през 2011 година

Приложение № 3 - осчетоводени разходи

Приложение № 4 - справка за постъпленията от СОАП, трансферите към ОГФМСП и за плащанията на районните администрации към 31.12.2011 година

Приложение № 5 - преходни обекти по решения на СОС - 2012 година

Приложение № 6 - справка за плащанията по заеми, предоставени със средства от СУСОПФ към 31.12.2011 годинаОтчет за 2010 година

Приложения към Отчета за дейността на СОПФ през 2010 г.

Отчет за първото полугодие на 2010 година

Решения на Столичния общински съвет по дейността на СУ СОПФ през 2010 годинаОтчет за 2009 година

Справка за наличностите, приходите и разходите по сметката на СОПФ към 31.12.2009 г.

Справка за заемообразното финансиране с източник СОПФ към 31.12.2009 г.

Справка за платените суми с източник СОПФ по обекти от Капиталовата програма на СО през 2009 г.

Плащания на районни администрации и поделения през 2009 г. по години и решения на СОС

Справка за дължимите плащания по решения на СОС към 31.12.2009 г.

Обекти и проекти, финансирани от СОПФ през 2009 годинaОтчет за 2008 година

Обекти и проекти, финансирани с източник СОПФ през 2008 година

Справка за наличностите по сметката на Общинския приватизационен фонд към 31.12.2008 г.

Справка за заемообразното финансиране с източник СОПФ към 31.12.2009 г.

ГОДИШНИ ПРОГРАМИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД


Годишна програма за 2016 годинa


Годишна програма за 2014 годинa


Годишна програма за 2013 годинa

Разчет за приходите и разходите по Годишната програма на СОПФ за 2013 година


Годишна програма за 2012 годинa

Разчет за приходите и разходите по Годишната програма на СОПФ за 2012 година


Годишна програма за 2010 година

Разчет за приходите и разходите по Годишната програма на СОПФ за 2010 година


Годишна програма за 2009 година

Годишна програма за 2008 година

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

Съдържание

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИСКАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

СъдържаниеСТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община