ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
   
.......
 

Избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Указ № 59/24.01.2017 г. на президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.   Столична община - Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България
Централна избирателна комисия   Столична община - Списъци на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България
ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване    

НОВИНИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ за избори за народни представители за Народно събрание на Република България


ЗАПОВЕД № СОА17-РД09-321/20.03.2017 г.
на кмета на Столична община за продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно - териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 25.03.2017 г. и в изборния ден на 26.03.2017 г.


ЗАПОВЕД № СОА17-РД09-316/17.03.2017 г.
на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при Столична община на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 26.03.2017 г., с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.


УВЕДОМЛЕНИЕ до избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение за предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. на територията на Столична община (по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)


ЗАПОВЕД № СОА17-РД09-279/12.03.2017 г.
на кмета на Столична община за образуване на 13 /тринадесет/ избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени за 26 март 2017 г. на територията на Столична община, за гласуване с подвижна избирателна кутия.


ЗАПОВЕД № СОА17-РД09-205/08.02.2017 г.
на кмета на Столична община за обявяване на места за поставяне нa агитационни материали - плакати, обръщения и други от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени за 26 март 2017 г. на територията на Столична община.


Дати за провеждане на консултации с политическите партии и коалиции за състави на СИК/ПСИК за изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени за 26 март 2017 г.


Информация за състава и седалищата на 23-та, 24-та и 25-та Районни избирателни комисии


публикувано на 3.02.2017 г.
ЗАПОВЕД № СОА17-РД09-191/03.02.2017 г., изменена със ЗАПОВЕД № СОА17-РД09-219/16.02.2017 г.
на кмета на Столична община за образуване на 1 538 (хиляда петстотин тридесет и осем) избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени за 26 март 2017 г., разпределени по многомандатни избирателни и административни райони, като номера на всяка избирателна секция се състои от 9 цифри в следната последователност АА, ВВ, СС, XXX, където: АА е номерът на многомандатния избирателен район в страната; ВВ е номерът на Столична община, съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); СС е номерът на съответния административен район на Столична община; XXX е номерът на избирателната секция в съответния административен район.


23-ти многомандатен избирателен район
Район "Витоша"
Район "Изгрев"
Район "Красно село"
Район "Лозенец"
Район "Младост"
Район "Панчарево"
Район "Студентски"
Район "Триадица"

24-ти многомандатен избирателен район
Район "Възраждане"
Район "Искър"
Район "Кремиковци"
Район "Оборище"
Район "Подуяне"
Район "Сердика"
Район "Слатина"
Район "Средец"

25-ти многомандатен избирателен район
Район "Банкя"
Район "Връбница"
Район "Илинден"
Район "Красна поляна"
Район "Люлин"
Район "Надежда"
Район "Нови Искър"
Район "Овча купел"
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община